top of page

Kirkkosalmen lintutorni

Kirkkosalmen lintutorni sijaitsee ruovikkoisella merestä kuroutuneella järvellä. Paikka sopii hyvin merimetsojen ja petolintujen kevätmuuton seurantaan. Vesilintu- ja kahlaajalajisto on monipuolinen. Parasta havainnointiaikaa on huhti-toukokuu. Torniin pääsee myös pyörätuolilla. Metsähallitus vastaa Kirkkosalmen lintutornin ylläpidosta. Kuva: Visit Oulu

Kohteen tyyppi

Luontokohde

Kirkkosalmen lintutorni

Alueen kuvaus:

Kirkkosalmi on ruovikkoinen, aikoinaan merestä kuroutunut sisäjärvi. Tornin koillispuolella avautuu Kirkkosalmen perukka, missä ovat Kirkkosalmen laajimmat ruovikot. Tornin länsipuolella näkyy Kirkonkarien alue. Tornin lähistöllä, tien molemmin puolin olevia Kirkkosalmen niittyrantoja on viime vuosina yritetty entisöidä niittämällä ruovikoita. Tien vierellä olevat maamassat ovat peräisin Kirkkosalmen kunnostukseen liittyneistä ruoppauksista. Vesialuetta on syvennetty ruoppaamalla ja siten pyritty estämään salmen umpeenkasvua.


Pesimälinnusto:

Tornin edustalla, Kirkkosalmen perukassa, pesii 14 vesilintulajia ja niiden parimäärä on noin 150. Suurimman erikoisuuden, harmaasorsan näkee tornista varsin helposti. Joutsenpari asettui pesimään lintutornin edustalle vuonna 1994. Kahlaajia pesii 9 lajia ja niiden parimäärä on noin 130. Kirkkosalmi on yksi maakuntamme parhaista nokikanojen pesimäpaikoista. Niitä pesii 10-15 paria. Nykyisin alueen ruovikoissa puhaltelee vuosittain 1-2 kaulushaikaraa. Hailuodon linnuston uusin tulokas, ruovikoissa viihtyvä viiksitimali, on muutaman kerran nähty lintutornin lähistöllä.


Runsaslukuisimmat pesimälajit:

lapasorsa, merihanhi, sinisorsa, haapana, jouhisorsa, tukkasotka, nokikana, taivaanvuohi, isokuovi, töyhtöhyyppä, punajalkaviklo, kalalokki, pajusirkku ja ruokokerttunen.


Harvalukuiset pesimälajit:

harmaasorsa, joutsen, heinätavi, ristisorsa, punasotka, jänkäkurppa, metsäviklo, kurki, luhtahuitti, kaulushaikara, ruskosuo-, sinisuo-, ampu- ja varpushaukka.


Muuttolinnusto:

Uuden sillan luona jäät sulavat monesti ensimmäisinä koko Hailuodossa. Usein juuri täällä nähdään ensimmäiset sorsat, sotkat ja nokikanat. Sulan reunoille Kirkkosalmen perukan puolen vesialueelle voi huhtikuussa kertyä satoja joutsenia, hanhia ja muita vesilintuja. Sinisorsia siellä on oleskellut kerralla 500.

Kirkkosalmen torni on Oulun seudun parhaita keväisen petolintumuuton seuraamispaikkoja. Parhaana muuttopäivänä siellä on nähty 900 piekanaa. Kauniina kevätpäivinä tornista saa ihailla lähes varmasti maa- ja merikotkan kaartelua. Niiden yhteismäärä useimpina keväinä on useita kymmeniä. Viime vuosina muuttohaukkojen määrä on ilahduttavasti noussut ja kevään kuluessa niitä muuttaa Kirkkosalmen kautta kymmenkunta.


Satunnaislajit:

haara- ja arosuohaukka, lampiviklo, koskikara, lieju- ja luhtakana, ruisrääkkä, virtavästäräkki, lapinuunilintu, pensassirkkalintu, viiksitimali, vuorihemppo ja kultasirkku. Harvinaisimmat Kirkkosalmen perukassa havaitut lajit ovat lumihanhi, kiljukotkalaji ja isovesipääsky.


Lähde: https://www.pply.fi/harrastus/lintupaikat-ja-tornit/pohjois-pohjanmaan-linturetkiopas/linturetkiopas-hailuoto/

Pääsymaksu

Ilmainen

Aukioloajat

Avoinna ympäri vuoden

Yhteystiedot

Hailuodon kunta ja Metsähallitus

Osoite

Viinikantie 143, Hailuoto, Finland

Verkko-osoite

Hailuodon kunta ja Metsähallitus

bottom of page